ul. Łukasiewicza 2 , 76-200 Słupsk
tel. 517 305 002, kontakt@coloursofaustralia.pl